Kịch bản ứng dụng

Thẩm mỹ viện

Thẩm mỹ viện

phòng tập thể dục

phòng tập thể dục

câu lạc bộ cao cấp

câu lạc bộ cao cấp

khách sạn cao cấp

khách sạn cao cấp

câu lạc bộ tư nhân

câu lạc bộ tư nhân

Trung tâm thể thao

Trung tâm thể thao

Tiệm Thuộc Da

Tiệm Thuộc Da

xưởng thuộc da

xưởng thuộc da

Trung tâm y tế

Trung tâm y tế

Bệnh viện

Bệnh viện

phòng khám tư nhân

phòng khám tư nhân

Trung tâm cải tạo

Trung tâm cải tạo