trường hợp khách hàng

Trường hợp khách hàng nổi tiếng quốc tế

Trung tâm Thuộc da Blue Blood, Seattle, Hoa Kỳ

Trung tâm Thuộc da Blue Blood, Seattle, Hoa Kỳ

Tiệm thuộc da Cool Tan, Quận trung tâm, Singapore

Tiệm thuộc da Cool Tan, Quận trung tâm, Singapore

Tiệm thuộc da Cool Tan, Penang, Malaysia

Tiệm thuộc da Cool Tan, Penang, Malaysia

Tiệm thuộc da Garrick, Kyoto, Nhật Bản

Tiệm thuộc da Garrick, Kyoto, Nhật Bản

Câu lạc bộ Hi Sun, Gothenburg, Thụy Điển

Câu lạc bộ Hi Sun, Gothenburg, Thụy Điển

Trung tâm thuộc da Lemonti' Choice, Seoul, Hàn Quốc

Trung tâm thuộc da Lemonti' Choice, Seoul, Hàn Quốc

Trung tâm thuộc da TANTASTIC, Warsaw, Ba Lan

Trung tâm thuộc da TANTASTIC, Warsaw, Ba Lan

Trung tâm thuộc da giấc mơ Victoria, Chicago, Hoa Kỳ

Trung tâm thuộc da giấc mơ Victoria, Chicago, Hoa Kỳ

Các trường hợp khách hàng nổi tiếng trong nước

tiệm thuộc da eng Shang, Nam Kinh, Trung Quốc

tiệm thuộc da eng Shang, Nam Kinh, Trung Quốc

Trung tâm thể hình FOUR.AM, Thượng Hải, Trung Quốc

tiệm thuộc da eng Shang, Nam Kinh, Trung Quốc

G-black Tanning Salon, Trấn Châu, Trung Quốc

G-black Tanning Salon, Trấn Châu, Trung Quốc

Haikou G-BLACK Tanning Salon

Haikou G-BLACK Tanning Salon

Trung tâm nhuộm da DV Cabin Studio, Bắc Kinh, Trung Quốc

Trung tâm nhuộm da DV Cabin Studio, Bắc Kinh, Trung Quốc

Tiệm nhuộm da LONG BEACH, Quảng Châu, Trung Quốc

Tiệm nhuộm da LONG BEACH, Quảng Châu, Trung Quốc

Sunny Tan Tanning Salon, Chu Hải, Trung Quốc

Sunny Tan Tanning Salon, Chu Hải, Trung Quốc

Trung tâm Super Tanning, Thiên Tân, Trung Quốc

Trung tâm Super Tanning, Thiên Tân, Trung Quốc