danh hiệu doanh nghiệp

Hiệp hội y học phục hồi chức năng Trung Quốc là một tổ chức học thuật quốc gia được thành lập năm 1983 với sự chấp thuận của Bộ Y tế và được đăng ký tại Bộ Nội vụ.Nó đã gia nhập Hiệp hội Khoa học và Công nghệ Trung Quốc vào năm 1987, Hiệp hội Y học Phục hồi Quốc tế trong cùng năm và Hiệp hội Y học Vật lý và Y học Phục hồi Quốc tế vào năm 2001. Viện được đặt tại Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản ở Bắc Kinh.

Đồng tổ chức Lễ hội sức khỏe sau sinh HMCC đầu tiên và Triển lãm công nghiệp

Đồng tài trợ cho Lễ hội sức khỏe sau sinh HMCC đầu tiên và Triển lãm công nghiệp

Giải thưởng Sáng tạo Công nghệ Thường niên Junze Cup 2020

Thành viên Nhóm công tác hợp tác quốc tế và phát triển công nghiệp của Hiệp hội y học phục hồi chức năng Trung Quốc

Dịch vụ chất lượng Chính trực Doanh nghiệp AAA

Sản phẩm đáng tin cậy